k navigaci »
Ing. Jan Čoudek
Vlčnov 5
Zavlekov, 341 42

IČ: 73437581

Telefon
606 250 247
602 882 407

E-mail
info@mineralyklatovy.cz

Kontaktní osoba
Ing. Jan Čoudek

Obchodní podmínky

Zabýváme se pouze maloobchodním prodejem. 

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito obchodními podmínkami. Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí platnými zákony ČR, zejména Občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb., Zákonem na ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb. a Obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb ve znění příslušných novel.


Ve smyslu  zákona 40/1964, ve znění paragrafu 53, odstavce 4, písmena g) má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění.


Při zpracování osobních údajů a důvěrností naše společnost dbá o dodržování nejpřísnějších norem zabezpečení v souladu se zákonem č.101/2000Sb. o ochraně osobních údajů v aktuálním znění.


Objednávka kupujícího je považována za návrh kupní smlouvy a kupní smlouva se považuje za uzavřenou potvrzením objednávky ze strany prodávajícího potvrzovacím emailem a označením objednávky v internetovém obchodě za "Přijatou".


Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.


Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že zboží již není v okamžiku vyskladňování objednávky skladem. Prodávající je povinen informovat kupujícího emailem o stavu vychystané objednávky s uvedením chybějících či upravených položek objednávky.


Dodání, způsoby dodání a možnosti platby

Zboží je doručováno Českou poštou, s.p. na dodací adresu zákazníka.

Objednávky do ČR vyřizujeme obvykle do 2 pracovních dnů po připsání částky na bankovní účet.

Formy platby nepodléhají EET.

Cena dodání

Cena dodání se řídí tarifem České pošty.

Ceny

Uváděné ceny na www stránkách jsou konečné. Naše firma není plátcem DPH. 

Reklamace

Záruka je omezena výhradně na náhradu samotného zboží, veškeré další náhrady jsou z reklamačního řízení vyloučeny.

K reklamovanému zboží je nutno přiložit písemnou reklamaci včetně popisu závady, návrhu na vyřízení reklamace a kopii dokladu o nákupu (fakturu), příp. zápis o škodě, pokud k poškození zboží došlo vlivem přepravy zásilky.

V případě poškození zboží dopravou a pokud jste písemně nereklamovali poškození balíku, je nutné oznámit reklamaci nejpozději do 1 pracovního dne od dodání zásilky. Opožděné reklamace nebudou uznány.

Písemnou reklamaci a zboží zašlete na adresu:

Ing. Jan Čoudek
Vlčnov 5
Zavlekov, 341 42

Ostatní

Nevystavujeme certifikáty původu zboží a rovněž ve fakturách neuvádíme preferenční věty potvrzující původ zboží.
Prodávající si vyhrazuje právo na úpravy či změny těchto všeobecných obchodních podmínek.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. ledna 2016.